ECO horse desinfektion


ECO horse® yt- och luftdesinfektion är ett effektivt desinfektionsmedel och kan användas på alla typer av ytor och material. Vätskan är helt fri från farliga kemikalier och kräver ingen vädring eller avsköljning.

Hypoklorsyra (HOCl) som är hjärtat i ECO horse® produceras naturligt av kroppens immunförsvar på neutrofila granulocyter i syfte att bekämpa infektioner. 
HOCI oxiderar cellväggarna på några sekunder, dödar bakterien eller tränger genom cellväggarna och förstör dess vitala komponenter.

Tillsammans med våra metoder kan ni skydda och kontrollera er hygiennivå i kliniken genom rumsdesinfektion. Vår handburna utrustning sprider medlet som en dimma som når alla luftburna partiklar samt alla svåråtkomliga ytor i lokalen. 1 minut efter användning är lokalen helt desinficerad och helt säkert för nästa patient att beträda rummet.

Användning
ECO horse tillsammans med våra metoder sprider sig som en dimma och dropparna trycker sig utåt i utrymmet du desinficerar och når alla svåråtkomliga ytor och vrår.
1) Se till att stallet är förslutet.
2) Börja foggningen längst in i boxen och jobba dig mot utgången.
3) Håll ett avstånd på 2 till 4 meter från den tilltänkta ytan som ska desinficeras.
4) Ingen avsköljning krävs och dimman kommer pressa sig ut till alla svåråtkomliga ytor.
En box på 15kvm tar ungefär 10–15 sekunder att desinficera och efter 1 minut efter är boxen helt desinficerad och säkert för nästa patient att beträda rummet.

• Desinficera verktyg, ytor, utrustning
• Desinfektion av foder, krubbor mm
• Desinficera områden som har smittats av   kräkningar eller diarré
• Desinficera både luft och yta med foggning
• Eliminerar mögelsvamp i hö- och ensilage
• Dödar bakterier och virus bl.a.  Kvarka, EHV-1, Ringorm, mugg, hovröta
• Dödar svamp och mögel
• Sårtvätt & brännskador
• Är inte skadligt för människor eller djur
• Allergivänligt, svider eller irriterar inte
• Skadar ingen typ av interiörer

Precis som den rutinmässiga städningen av boxarna och stallet skall också transporten rengöras och desinficeras. Då är det viktigt att tänka på att kunna desinficera både yta och luft, för många virus sprids även genom luften tex. EHV-1. Tillsammans med våra applikationer kan du desinficera en transport på mindre än 30sek och hästen kan vara i direktanslutning till transporten. Ingen avtorkning eller avsköljning behövs efteråt.

XPOWER – foggmaskin

Batteridriven kallfoggningsutrustning som sprider vätska genom luften i finfördelade aerosoler. Effektiv för användning mot eliminering av bakterier i luften och på svåråtkomliga ytor.

ECO horse hud- och sårvård


ECO horse® hud- och sårvård är en antimikrobiell och helt ofarlig vätska anpassad för det större djuret. Effektiv eliminering av virus och bakterier samt behandling av hud- och svampinfektioner.
Spraymunstycket är anpassat för hudinfektioner, sår och blötläggning av bandage.

Vätskan är tillämpad för samtliga djurarter i alla åldrar och appliceras genom spray eller våttorkning och kräver ingen avsköljning. 1) Frigör infekterat område inför behandling 2) Spraya rikligt/blötlägg det infekterade med ECO horse®. 3) För bäst återhämtning applicera ECO horse® GEL för återfuktande effekt. Upprepa 3–4 gånger om dagen. 

ECO horse® är säker att användas som sårtvätt, ögon skölj och för eliminering av virus och bakterier i öron och mun. Medlet är direktverkande, förebyggande och innehåller vävnadsvänliga egenskaper. 

Hållbarhet och hantering
Öppnad förpackning: Hållbarhet 6 månader. Obruten förpackning: Hållbarhet 18 månader. Lagra produkten i plusgrader (5–25°C) och i skydd från direkt solljus. För information om personlig hantering, hållbarhet och materialkompatibilitet, se aktuellt säkerhetsdatablad.

Innehåll
Vatten (H2O), Natriumklorid (NaCl) Natriumhypoklorit (NaOCl) Hypoklorsyra (HOCl) 0,02%

Frågor & Svar – Hud & sårvårdsprodukter

ECO horse och pet är samlingsnamn för produktserien inom desinfektion och hud- och sårvård för djur.

Hypoklorsyra (HOCl) är en aktiv substans som är samma ämne som produceras naturligt av kroppens immunförsvar på neutrofila granulocyter i syfte att bekämpa infektioner. Den antibakteriella effekten minskar risken för infektion och tränger igenom det yttre skiktet hos bakterier, svamp och virus och på så sätt orsaka skador inuti cellen som förstör cellfunktionen och så småningom leder till celldöd.

Dess naturliga innehåll skapar grunden för skonsam och effektiv desinficering och behandling av hudinfektioner och sår.

Ja, vätskan är effektiv mot alla typer av bakteriella hud och svampinfektioner.

Läs mer om användande nedan.

Ja, vätskan är effektiv mot alla typer av bakteriella hud och svampinfektioner.

Läs mer om användande nedan.

Applicera rikligt i och runt såret. Om förband är nödvändigt, dränk förbandet  vid varje omläggning. Upprepa 3 till 4 gånger dagligen tills såret är läkt eller enligt veterinärens instruktioner.

1) Frigör infekterat område inför behandling 

2) Spraya rikligt eller blötlägg förbandet runt det infekterade området det

3) För bäst återhämtning applicera vår GEL för återfuktande effekt

Bäst resultat vid behandling av sår får du genom att skydda, kontrollera och minska biobörda samt biofilm under läkningsprocessen precis som du gör med våra produkter. .

Bevarandet av fibroblast och keratinocyt runt såret tillsammans med den antiseptiska effekten gör Hypoklorsyra (HOCI) utmärkt för att behandla sår.

Produkten är pH neutral, skonsam och svider inte samt kan appliceras direkt i och runt ett öppet sår.

Produkten kan användas runt känsliga områden som ögon, öron, mun och näsa. Vätskan är pH neutral och fri från skadliga kemikalier.

Produkten är en vattenbaserad pH neutral vätska som är säker vid sårslickning

Nej, våra produkter innehåller ingen antibiotika.

Produkten förvaras i plusgrader (5–25°C) och i skydd från direkt solljus.
Öppnad förpackning har en hållbarhet på 6 månader medans obruten 18 månader.

Frågor & svar – Desinfektionsprodukter

ECO horse och pet är samlingsnamn för produktserien inom desinfektion och hud- och sårvård för djur.

Hypoklorsyra (HOCl) är en aktiv substans som är samma ämne som produceras naturligt av kroppens immunförsvar på neutrofila granulocyter i syfte att bekämpa infektioner. Den antibakteriella effekten minskar risken för infektion och tränger igenom det yttre skiktet hos bakterier, svamp och virus och på så sätt orsaka skador inuti cellen som förstör cellfunktionen och så småningom leder till celldöd.

Dess naturliga innehåll skapar grunden för skonsam och effektiv desinficering och behandling av hudinfektioner och sår.

Ja, vätskan är effektiv mot alla typer av virus, bakterier och svampinfektioner.

Ja, vätskan är effektiv mot alla typer av virus, bakterier och svampinfektioner.

Du eliminerar både luft och utburna partiklar tillsammans med vår Xpower.

Produkten är vattenbaserad och innehar ett neutralt pH värde(pH7) och därför inte skadar någon typ av material. Du kan använda det på alla typer av material utan krav på avsköljning.

Lagra produkten i plusgrader (5–25°C) och i skydd från direkt solljus
Öppnad förpackning har en hållbarhet på 6 månader medans obruten 18 månader.

Med rengöring menas “för ögat synligt rent” och innefattar att man tar bort smuts, skräp eller damm där mikroorganismer kan frodas. Rengöring är en avgörande del i ditt smittskyddsarbete.

Desinfektion innebär att man minskar antalet smittsamma organismer till en pass låg nivå att mottagliga djur som kommer i kontakt med ytan inte utvecklar någon infektion

Det fungerar så att desinfektions vätskan komprimeras in genom en specialdesignat munstycke som sprider ut vätskan i små droppar likt en jämn dimma som finfördelas och gör ytan heltäckt. 

Kallfoggning är idag en av det säkraste och mest tidseffektiva metoder som finns för att desinficera både luft och yta i ett rum.

Nej, produkten är ofarlig och du behöver inte bära någon typ av skyddsutrustning vid hantering

Det naturliga pH värdet som är 7 gör att det inte skadar något typ av material.

Vid rätt hantering tar 100kvm öppen yta ungefär 3 minuter att desinficera.

Nej, det är ofarligt för människor att vistas i lokalen och inget organiskt material behöver skyddas. Men rekommenderat är att utrymma lokalen, stänga alla dörrar och fönster så att dimman får trycka sig ut i alla utrymmen.

Det är helt säkert att beträda lokalen direkt efter utförd desinficering och alla smittsamma organismer har eliminerats inom 1 minut.

5L räcker till att desinficera 500m2 yta.

  • Hästar som anländer från stora anläggningar (med stort flöde av hästar) har varit utsatta för en stor kontaktyta mot andra hästar.
  • Avelsston (med eller utan föl vid sidan) som har varit iväg på semin-station eller naturlig betäckning, har utsatts för en stor kontaktyta mot andra hästar.
  • Hästar som har vistats på djursjukhus och som har haft en stor kontaktyta mot andra hästar.
  • Unghästar (under fyra år) innebär en högre smittrisk på grund av att deras immunförsvar inte är fullt utvecklat. Vid sjukdom kan de utsöndra mer smittämnen än äldre hästar.
  • Hästar som transporterats långt och/-eller i många timmar och/-eller transporterats med kommersiella transporter som har haft en stor kontaktyta mot andra hästar.
  • Hästar som är ovaccinerade.
  • Hästar som kommer från en anläggning där det är känt att symptom på smitta förekommit de senaste tre veckorna.