Finns det några risker?

​Då människor och djur producerar hypoklorsyra i sina egna kroppar är de levande flercelliga organismerna helt ofarliga. Dessutom har det ingen negativ miljöpåverkan, tvärtom mår naturen bra av medlet.

Varför använder man inte detta överallt?

Faktum är att hypoklorsyra användes redan i första världskriget för sårtvätt och är du i Japan och äter sushi är det en stor sannolikhet att fisken fått hypoklorsyra på sig.

Dock har utmaningen varit att stabilisera livslängden på medlet, vilket utvecklad teknik i produktionsutrustning nu möjliggjort.

Finns det något virus eller bakterie som det inte eliminerar?

​Bakterier och virus kan inte skapa resistens mot hypoklorsyra, det har i själva verket eliminerat varje patogen det vetenskapligt har testats emot.